top of page

Net als Hardt is Groningen gecommitteerd aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Net als Hardt is Groningen gecommitteerd aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

1)    Einde aan armoede

Gelukkig kent Nederland weinig armoede. Dit betekent helaas niet dat het er niet is. In Groningen wordt de armoede-overdracht van ouder op kind actief doorbroken. Mensen die zelf hun armoede doorbraken helpen actief anderen om ze uit hun vaak vicieuze cirkel te halen. Onafhankelijkheid, scholing en werk zijn de basis om armoede te bestrijden.

 

2)    Geen honger

Helaas zijn zelfs in Nederland mensen afhankelijk van voedselbanken. In Groningen werken partijen zoals de Gasunie, de Stadskerk, Jumbo Supermarkten en de gemeente Groningen samen om honger te minimaliseren. Een mooi initiatief is Toentje, waar mensen zelf groente en kruiden produceren voor de voedselbank.

 

3)    Gezond leven

Een van de grootste onderzoeken ter wereld naar gezondheid vindt plaats in onze regio. Lifelines is onderdeel van het Healthy Ageing programma in Groningen. Dit onderzoek naar DNA, voeding en levensstijl helpt de hele wereld aan baanbrekende inzichten in gezondheid, gericht op voorkoming in plaats van genezing.

 

4)    Kwaliteitsonderwijs

Groningen is met maar liefst 60.000 studerenden de studentenstad van Nederland. De RuG en Hanzehogeschool brengen hoogwaardige Nederlandse kennis over aan de vele internationale studenten, zodat de hele wereld mee profiteert van onze welvaart, die op kennis en ervaring is gebouwd. Doen we best goed. We moeten alleen nog iets aan al die fietsen doen ;)

 

5)    Gendergelijkheid

Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex is Groningen de meest vooruitstrevende stad met betrekking tot gendergelijkheid. De Groninger Stichting Aletta Jacobs werkt actief aan het verkleinen van genderongelijkheid.

 

6)    Schoon drinkwater en sanitair

Voor ons lijkt het zo vanzelfsprekend: schoon drinkwater. Water is wat ons definieert. Wij Nederlanders overwonnen en beheersen het water. Onze regio loopt voorop met watertechnologie en brengt deze kennis en techniek naar de rest van de wereld. Goed voor de wereld, en dus ook goed voor ons.

 

7)    Betaalbare en duurzame energie

Nergens anders in Nederland vind je zoveel energiecoöperaties als in Groningen. Groningers bouwen collectief zonneparken en nemen zelf de verantwoordelijkheid tot verduurzaming, en daarmee een voorbeeld voor de rest van de wereld. Als ondernemers vinden we dat duurzaamheid ook betekent dat energie betaalbaar moet blijven: we streven naar onbelaste duurzame energie. 

 

8)    Eerlijk werk en economische groei

In Nederland heeft iedereen gelijke kansen, ook om een bedrijf te beginnen. Meer bedrijvigheid betekent vooruitgang en groei. Ondernemerschap, ondernemend en onafhankelijk denken staan daarom hoog in het vaandel bij de kennisinstellingen. De kennisinstellingen en overheden faciliteren daarom het bedrijfsleven en startende ondernemers, met onder meer Founded in Groningen met haar Startup in Residence en Startup Visa programma’s.

 

9)    Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur

Groningen is de jongste stad van Nederland. Jongeren leven al een beetje in de toekomst. Een groene en digitale toekomst. We lopen jaren voorop met vergroening en onze digitale industrie is leidend. We zijn vol gefocust op slimme mobiliteit en infrastructuur van de toekomst. Ons doel is onze innovaties naar de wereld brengen. Dat is goed voor onze toekomst, en goed voor de toekomst voor de wereld. 

 

10)    Ongelijkheid verminderen

Groninger ondernemingen ontplooien zelf initiatieven om gelijkheid in de wereld te verkleinen. Neem bijvoorbeeld stichting 48percent, een initiatief van internet-telecombedrijf Voys. De helft van de wereld heeft nog geen toegang tot Internet, terwijl het web een van de belangrijkste resources is om gelijkheid te bevorderen: kennis en communicatie. Het doel van 48percent: de hele wereld laagdrempelig internet te bieden.

 

11)    Duurzame steden

Groningen staat in de top van meest duurzame steden in Nederland. De naam Groningen komt van Groeningen: we zijn de groene stad. Nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd, we willen uiteraard als eerste van het gas af. Onze bussen worden volledig elektrisch. Wij zijn het stopcontact van Nederland en zetten vol in op verduurzaming. 

 

12)    Verantwoorde consumptie en productie

VanHulley is een Gronings voorbeeld van verantwoorde consumptie en productie. Door overhemden her te gebruiken als bijvoorbeeld onderbroeken wordt oud textiel opeens nieuw textiel. De vrouwen die deze textiel een nieuw leven geven, werken zelf ook aan een nieuw leven. Ze volgen een opleiding waar ze het vak leren en binnen een jaar klaar worden gestoomd om een volgende stap te zetten. 

 

13)    Klimaatverandering aanpakken

De VN vindt klimaatadaptatie een zeer belangrijk thema: de wereld moet zich voorbereiden op droogte, overstromingen, vernatting en heftiger weer, bijvoorbeeld. Het klimaatadaptatiecentrum GCECA van de VN zit niet voor niets in Groningen: kennisinstellingen hier doen belangrijk onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en naar de mogelijkheden om hierop aan te passen.

 

14)    Leven in het water

Wist je dat de meeste organismen per vierkante meter op aarde in de Waddenzee wonen? Dit unieke en grootste getijdengebied van de wereld wordt actief beschermd, en biodiversiteit wordt verder bevorderd. De Wadden zijn het mooiste natuurgebied van Nederland, en we wonen er nog geen uur vandaan. 

 

15)    Leven op het land

Een van de belangrijkste diersoorten die op land leeft is de mens zelf. Het is in ons eigen belang dat alle andere diersoorten het ook goed hebben. Groningen heeft bijvoorbeeld actief beleid om bloemenlinten in en rond de stad te planten, zodat bijen hier kunnen bestuiven.

 

16)    Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Veilig in vrijheid kunnen leven, je ontwikkelen, jezelf kunnen zijn en kunnen ondernemen: het is een van de belangrijkste kernwaarden van Nederland. Daarvoor heb je een overheid nodig die burgers en ondernemers faciliteert en niet beperkt. Groningen is altijd die eigenzinnige stad geweest waar deze kernwaarden hoog worden gehouden. 

 

17)    Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Groningers stropen de mouwen op en gaan aan de slag, met elkaar. Zo kunnen we in 4 dagen tijd een campagne als deze bedenken en uit de grond stampen. Een initiatief waar meer dan 60 bedrijven, bedrijfsverenigingen, onderwijsinstellingen en publieke organisaties zich spontaan achter scharen, en er actief aan bijdragen. Ons netwerk is hecht. Zo’n enthousiast ecosysteem als dit kom je in geen enkele andere Nederlandse stad tegen.

 

#HupHyperloop!

bottom of page